Stanie się tak, gdy ustawę przyjmie izba wyższa - Rada Federacji - i podpisze ją prezydent Władimir Putin.

Dotąd kodeks administracyjny przewidywał grzywny w wysokości od 500 do 1000 rubli (ok. 25-50 złotych). Ustawa przewiduje kary od 2000 do 4000 rubli (ok. 100-200 PLN).

Jeszcze wyższa grzywna grozi osobom, które ponownie dopuszczą się tego wykroczenia w przypadku, gdy nastąpi to podczas zgromadzenia masowego. Powtórne niepodporządkowanie się poleceniom policji, Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) czy gwardii narodowej (Rosgwardii) będzie karane grzywnami w wysokości od 10 tys. do 20 tys. rubli (ok. 500-1000 PLN). Możliwa jest też kara do 15 dni aresztu albo prace poprawcze (od 40 do 120 godzin).

Zaostrzenie kar zbiega się z niedawnymi demonstracjami w obronie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Odbyły się one w Rosji 23 stycznia i 31 stycznia, a także - w znacznie mniejszej skali - 2 lutego. Akcje te zakończyły się masowymi zatrzymaniami.