"Biorąc pod uwagę niedawne decyzje Rosji, nie wykluczałbym, że Rosja będzie nadal tworzyć różne problemy tu i tam i nadal znajdować wymówki, aby jeszcze bardziej ograniczyć dostawy gazu do Europy, a może nawet całkowicie je odciąć" – napisał Birol w komunikacie, przekazanym agencji Reuters.

"To jest powód, dla którego Europa potrzebuje planów awaryjnych" - dodał i ostrzegł, że niedawne zmniejszenie przez Rosję dostaw "błękitnego paliwa" na Zachód może być próbą uzyskania politycznej "dźwigni" przed zimowymi miesiącami, w których popyt na gaz jest dużo większy niż obecnie.

Jak pisze Reuters, jeśli chodzi o całkowite inwestycje w energię, IEA poinformowała w raporcie, że w tym roku w sektor zostanie zainwestowanych 2,4 biliona dolarów, z czego rekordowe sumy zostaną przeznaczone na odnawialne źródła energii.

"Dzisiejsze wydatki na ropę i gaz znajdują się między dwiema wizjami przyszłości: są zbyt wysokie, aby realizować ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia C, ale niewystarczające do zaspokojenia rosnącego popytu w krajach, których rządy zawodzą w wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań klimatycznych" – napisała agencja w raporcie.

zm/ tebe/