Rzeczniczka przekazała również na Facebooku, że minimum egzystencji na Ukrainie to ok. 75 USD na osobę miesięcznie, a minimalne wynagrodzenie wynosi 176 USD.

Denisowa podkreśliła, że mimo podwyższenia płacy w kraju obserwowane jest zjawisko ubóstwa pracujących. Zaznaczyła, że według ekspertów jednej trzeciej pracowników wynagrodzenie nie wystarcza na zaspokojenie najważniejszych potrzeb życiowych. Sumę niewypłaconych wynagrodzeń w kraju można szacować na ok. 200 mln USD - dodała.

Zwróciła uwagę na sytuację osób starszych. Emeryturę w wysokości nieprzekraczającej progu ubóstwa monetarnego otrzymuje ok. 80 emerytów na Ukrainie.

Pod koniec sierpnia Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy poparła prezydencki projekt przewidujący podwyższenie od 1 września płacy minimalnej w tym kraju o 277 hrywien - do 5 tys. UAH (ok. 176 USD). Projekt zakłada kolejne etapy podwyższenia wynagrodzenia w przyszłym roku.