"Wzywamy Federację Rosyjską do powstrzymania swojej totalnej pogardy dla swoich zobowiązań względem prawa międzynarodowego, w tym Karty Narodów Zjednoczonych, międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowych zasad praw człowieka" - napisano w oświadczeniu wszystkich państw UE, a także m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Kanady, Australii, Japonii, Korei Płd., Kolumbii, Turcji, Szwajcarii oraz Bośni i Hercegowiny.

W wydanym sześć miesięcy po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę, państwa zwróciły uwagę na łamanie przez Rosję podstawowych zasad ONZ oraz rezolucji Zgromadzenia Ogólnego i decyzji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Podkreśliły przy tym, że według zasad "żadna terytorialna zdobycz wynikająca z groźby lub użycia siły nie zostanie uznana za legalną".

Państwa wyraziły też solidarność z narodem ukraińskim i ofiarami rosyjskiej agresji i potępiły Rosję "w najmocniejszych słowach".

"Dziś znów ponawiamy nasze żądanie natychmiastowego przerwania działań wojennych przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie, wszystkich ataków przeciwko cywilom i infrastrukturze cywilnej oraz pełnego, natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania się rosyjskich sił i sprzętu wojskowego z terytorium Ukrainy" - napisano.

Reklama

Oskar Górzyński