"Ten plan pracy opowiada o tym, co chcemy osiągnąć w tym pierwszym roku. W tym samym czasie pokazuje kierunek na następne pięć lat i dalej" - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli wiceszef Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz.

KE zapowiedziała przekształcanie sześciu wiodących celów swojej przewodniczącej Ursuli von der Leyen w konkretne inicjatywy, które będą następnie negocjowane i realizowane we współpracy z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi w Radzie UE.

Szefczovicz poinformował, że KE chce położyć na stół w tym roku 93 inicjatywy zgrupowane wokół 43 celów politycznych. Będą one dotyczyły ochrony środowiska, sztucznej inteligencji, czy praw socjalnych.

Jednym z najważniejszych projektów będzie propozycja prawna, które ma zapisać w ustawodawstwie cel, jakim jest neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Wniosek w tej sprawie ma zostać przedstawiony w najbliższych tygodniach.

Państwa UE zgodziły się wprawdzie w styczniu na realizowanie celu neutralności klimatycznej do 2050 roku, ale Polska jako jedyne państwo członkowskie została z niego wykluczona. Przywódcy zgodzili się, że wrócą do tego tematu w czerwcu, jednak będzie to już po przedstawieniu projektu KE w sprawie neutralności klimatycznej.

Komisja Europejska ma też przyjąć inicjatywy ukierunkowane na walkę z utratą różnorodności biologicznej. Polski komisarz Janusz Wojciechowski ma przygotować strategię "od pola do stołu". Ma ona służyć wspieraniu rolników w zapewnianiu żywności o wysokiej jakości i wartościach odżywczych w bardziej zrównoważony sposób i po przystępnych cenach.

Plan na 2020 rok przewiduje, że KE przedstawi też "nowy pakt o migracji i azylu". Ma to być "centralny element reformy polityki azylowej", który zostanie zaproponowany w pierwszym kwartale tego roku.

Do tej pory próby zreformowania prawa azylowego rozbijały się o różnice między państwami członkowskimi. Te z południa Europy domagają się większej solidarności i relokacji migrantów, którzy do nich przybywają, państwa Europy Środkowo-Wschodniej nie chcą z kolei, by narzucano im przyjmowanie kogokolwiek. Obecne przepisy mówią o tym, że wniosek o azyl ma rozpatrzyć kraj, do którego uchodźca zgłosił się jako do pierwszego.

KE ma też przedstawić nową strategię unii bezpieczeństwa określającą obszary, w których UE może udzielić państwom członkowskim wsparcia w zapewnianiu bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o zwalczanie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, zapobieganie zagrożeniom hybrydowym i ich wykrywanie oraz zwiększanie bezpieczeństwa cybernetycznego i odporności infrastruktury krytycznej.

W planie jest też przyjęcie nowej europejskiej strategii w zakresie danych. Ma ona pozwolić maksymalnie wykorzystywać wartość danych nieosobowych jako stale rosnącego zasobu gospodarki cyfrowej. Chodzi tu m.in. o prace nad sztuczną inteligencją oraz jej wykorzystanie z poszanowaniem europejskich wartości i praw. "Nowa strategia przemysłowa dla Europy zwiększy nasz potencjał w obszarze przemysłu i innowacji, zaś akt prawny o usługach cyfrowych wzmocni jednolity rynek usług cyfrowych i pomoże zapewnić mniejszym przedsiębiorstwom pewność prawa i równe warunki działania" - podkreśliła KE.

KE ma też zaprezentować wnioski zmierzające do zagwarantowania europejskim pracownikom "godziwych płac minimalnych" oraz wprowadzenia europejskiego programu reasekuracji świadczeń dla osób bezrobotnych. Przyjęte mają być też inicjatywy mające na celu zapewnienie skutecznego i sprawiedliwego opodatkowania.

Z wszystkich 93 inicjatyw 28 będzie ustawodawczych. "To jasny sygnał dla PE i Rady UE, że chcemy zapewnić im dość czasu na ich przyjęcie i wdrożenie" - zaznaczył Szefczovicz. KE dokonała też przeglądu starych propozycji, które znajdują się w PE lub Radzie, i zdecydowała o wycofaniu 44 z nich.

>>> Czytaj też: Koniec Szwecji jaką znamy? Socjaldemokraci mają najniższe poparcie w historii