"Rozmawialiśmy dzisiaj o budżecie unijnym i naszej propozycji dotyczącej funduszu odbudowy. Jest to podejście solidarne” – powiedział Maas. "Jesteśmy przekonani, że jeśli nie pozostawimy żadnego kraju samemu sobie, wszystkim nam będzie się wiodło lepiej" – dodał. Podkreślił, że kraje EU są tak ze sobą powiązane gospodarczo i politycznie, że w interesie każdego kraju jest, by także wszystkie kraje wyszły z kryzysu.

Według Maasa "w utorowaniu drogi do kompromisu w Unii decydującą rolę będą miały Niemcy i Polska". "Dlatego uzgodniliśmy, że w tych kwestiach w najbliższych dniach i tygodniach będziemy prowadzić ścisłe konsultacje" – dodał.

Zaznaczył, że przy programie odbudowy trzeba odpowiednio wykorzystywać środki, "przygotowując Europę na wyzwania przyszłości". Zdaniem niemieckiego socjaldemokraty powinny one zostać inwestowane "w zrównoważoną, społeczną i cyfrową restrukturyzację europejskiej gospodarki". Wyraził przekonanie, że Polsk wesprze starania Niemiec w tym kierunku podczas rozpoczynającej się w lipcu prezydencji tego kraju w Radzie UE.