"Budżet na 2021 r. pomoże Unii poradzić sobie ze szkodami, wyrządzonymi przez pandemię COVID-19, która głęboko dotknęła nasze społeczeństwa i gospodarki. Stanowisko Rady jest w pełni zgodne z priorytetami uzgodnionymi przez przywódców UE w lipcu na następne wieloletnie ramy finansowe. Zapewnia odpowiednie środki wspierania trwałego ożywienia, a także ekologicznej i cyfrowej transformacji UE" – powiedział niemiecki wicekanclerz i minister finansów i wicekanclerz Olaf Scholz,

Uzupełnieniem budżetu na 2021 r. będą działania mające na celu wsparcie odbudowy gospodarek po COVID-19 , które mają zostać sfinansowane przez Next Generation EU, którego wartość oszacowano na 750 mld euro.

To pierwszy roczny budżet w ramach wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027. Obecnie trwają jeszcze trójstronne rozmowy z Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie kolejnych WRF. Rada ponownie oceni swoje stanowisko w kontekście finalnego przedłożenia projektu unijnego budżetu, zapowiedziano.

Teraz uzgodnione przez ambasadorów stanowisko Rada Europejska formalnie przyjmie pod koniec września i przekaże je Parlamentowi 1 października. Ten ma przyjąć swoje poprawki do stanowiska Rady w ciągu tygodnia rozpoczynającego się 9 listopada, podała Rada.

W przypadku rozbieżności stanowisk Rady i Parlamentu 17 listopada rozpocznie się trzytygodniowy okres pojednawczy.

Reklama

Według uzgodnień na unijnym szczycie w lipcu br., wartość całego budżetu UE na lata 2021-2027 ma wynieść 1,074 bln euro, a fundusz odbudowy o wartości 750 mld euro będzie składał się z: 390 mld euro w formie grantów, a 360 mld euro w formie pożyczek.

Wynegocjowane porozumienie zakłada dla Polski na cały okres 2021-2027 (wraz z uwzględnieniem środków z inicjatywy Komisji Next Generation EU) ok. 160 mld euro, w tym 125 mld euro w formie dotacji bezpośrednich.

Polecamy: Brexit: Brytyjski rząd przedstawił projekt kontrowersyjnej ustawy regulującej handel na krajowym rynku