Wyniki sondażu opublikowano na portalu tvn24.pl

Pracownia Kantar na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 przeprowadziła badanie, w którym respondenci usłyszeli następujące pytanie: "Jakie jest Pana(i) zdanie na temat obecności Polski w Unii Europejskiej? Czy Pana(i) zdaniem Polska powinna...".

Zdecydowana większość, bo aż 87 proc. ankietowanych uważa, że Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej. Przeciwnego zdania było 8 proc. respondentów. Odpowiedzi "Nie wiem / trudno powiedzieć" udzieliło 5 proc. pytanych.

Drugie pytanie zadane respondentom brzmiało: "Czy Pana(i) zdaniem polityka rządu PiS może doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej?"

Reklama

Odpowiedzi "tak" udzieliło w sumie 49 proc. ankietowanych, z czego 20 proc. z nich odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 29 proc. - "raczej tak". Przeciwnego zdania jest w sumie 40 proc. pytanych, z których 11 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 29 procent - "raczej nie". Odpowiedzi "Nie wiem / trudno powiedzieć" udzieliło 11 proc. ankietowanych.

W styczniu 2020 roku ankietowani w badaniu telefonicznym Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 również usłyszeli pytanie o członkostwo Polski w UE. W tamtym sondażu w sumie 89 proc. respondentów (o dwa punkty procentowe więcej) odpowiedziało, że Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej. 6 proc. ankietowanych (o dwa punkty procentowe mniej) było przeciwnego zdania.

Jeśli chodzi o drugie pytanie ("Czy Pana(i) zdaniem polityka rządu PiS może doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej?"), w styczniowym badaniu w sumie 47 proc. respondentów (o 7 punktów proc. więcej niż w obecnym badaniu) stwierdziło, że nie obawia się, że polityka rządu PiS może doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. W styczniu 2020 roku 42 proc. badanych uważało, że polityka rządu PiS może doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej (o 7 punktów procentowych mniej niż w aktualnym badaniu).

Sondaż telefoniczny dla "Faktów" TVN i TVN24 został zrealizowany przez Kantar w dniach 20-23 listopada 2020 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1003 osób pełnoletnich.