W cotygodniowym sprawozdaniu zwrócono uwagę na wzrost wskaźnika zakaźności, który wcześniej spadł do 0,84.

W jednej trzeciej regionów kraju wynosi on ponad 1, co oznacza, że każda zainfekowana osoba zakaża jedną następną.

Najwyższe ryzyko zakażenia utrzymuje się obecnie w regionie Umbria i w autonomicznej prowincji Bolzano. Za strefy najmniejszego ryzyka zostały uznane Sardynia i Dolina Aosty.

Z siedmiu do pięciu zmniejszyła się liczba regionów, w których nie ma odnotowuje się przeciążenia oddziałów szpitalnych, w tym intensywnej terapii. (PAP)