Z dokumentu, do którego dotarła PAP, wynika, że przywódcy mają wyrazić determinację, aby kontynuować współpracę i koordynować działania w walce z pandemią.

Mają też stwierdzić, że sytuacja epidemiczna pozostaje poważna, a nowe warianty koronawirusa stwarzają dodatkowe wyzwania.

„Dlatego musimy utrzymać rygorystyczne ograniczenia, zwiększając jednocześnie wysiłki na rzecz przyspieszenia dostaw szczepionek. Na razie należy ograniczyć podróże, które nie są niezbędne. Z zadowoleniem przyjmujemy przyjęcie dwóch zaleceń Rady w sprawie podróży w obrębie UE i do UE, zgodnie z którymi można wprowadzić ograniczenia zgodnie z zasadami proporcjonalności i niedyskryminacji oraz z uwzględnieniem szczególnej sytuacji społeczności transgranicznych. Należy zapewnić niezakłócony przepływ towarów i usług w ramach jednolitego rynku, w tym poprzez wykorzystanie zielonych pasów” – czytamy w dokumencie.

Przywódcy mają też stwierdzić, że UE musi pilnie przyspieszyć autoryzację, produkcję i dystrybucję szczepionek, a także proces szczepień. Projekt zawiera także wezwanie do jak najszybszego identyfikowania nowych wariantów koronawirusa, aby kontrolować ich rozprzestrzenianie się.

Reklama

„Popieramy dodatkowe wysiłki Komisji, aby współpracować z przemysłem i państwami członkowskimi w celu zwiększenia możliwości produkcji szczepionek, a także dostosowania szczepionek do nowych wariantów, jeśli to konieczne. (…) Firmy muszą zapewnić przewidywalność produkcji szczepionek i przestrzegać umownych terminów dostaw” – czytamy w projekcie.

Liderzy mają też wezwać do kontynuowania prac nad wspólnym podejściem do tzw. certyfikatów szczepień.

W projekcie znajduje się też deklaracja podjęcia działań nad poprawą koordynacji UE, zgodnie z traktatowymi kompetencjami Unii, nad zapewnieniem lepszej gotowości reagowania na przyszłe sytuacje dotyczące zagrożenia zdrowia.

Przywódcy mają wezwać też Komisję Europejską do przedstawienia do czerwca raportu na temat dotychczasowych doświadczeń wynikających z pandemii Covid-19. Sprawozdanie powinno również dotyczyć wymiany informacji, koordynacji, komunikacji i wspólnych zamówień publicznych, a także sposobów zapewnienia odpowiednich zdolności produkcyjnych w UE i tworzenia rezerw strategicznych przy jednoczesnym wspieraniu dywersyfikacji i odporności globalnych łańcuchów dostaw leków.

W środę premierzy Polski, Hiszpanii, Danii i Belgii oraz prezydent Litwy napisali list do szefa Rady Europejskiej Charles'a Michela, w którym apelują o zwiększenie dostaw szczepionek i przyspieszenie prac nad zwiększeniem mocy produkcyjnych w UE.

Liderzy apelują w nim o zwiększenie dostaw szczepionek. "Nadzwyczajny szczyt UE w tym tygodniu odbywa się we właściwym czasie. Terminowy dostęp Europy do wystarczającej liczby szczepionek pozostaje nierozwiązanym wyzwaniem. Pomimo bezprecedensowo szybkiego rozwoju nowych szczepionek o wysokiej jakości, trudności produkcyjne nie ustają i prowadzą do poważnych opóźnień. W połączeniu z pojawieniem się nowych mutacji COVID może to zagrozić naszej drodze do pełnej odbudowy i normalnego życia” – czytamy w liście Mateusza Morawieckiego, Pedro Sancheza, Mette Frederiksen, Alexandra De Croo i Gitanasa Nausedy.

Wideoszczyt UE rozpocznie się w czwartek i potrwa do piątku.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)