Porozumienie jest wstępne i musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Radę (kraje członkowskie) i Parlament, przed przejściem przez formalne etapy procedury przyjęcia.