"Dzisiaj przekazujemy Komisji Europejskiej zmieniony Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Ten plan jest już uzgodniony z Komisją Europejską" - powiedział w piątek podczas konferencji prasowej Kowalczyk. Zaznaczył, że "mogą się jeszcze zdarzyć jakieś techniczne czy drobne poprawki", jednak - jak dodał - generalnie założenia tego planu już nie będą ulegały zmianie.

Wymienił zmiany, które wprowadzono do dokumentu w stosunku do pierwotnej wersji. Jak oznajmił, główna modyfikacja to podwojenie wydatków na dopłaty do dobrostanu zwierząt. "Chcemy, by ta hodowla, szczególnie w gospodarstwach rodzinnych, była kontynuowana. Ostatnie lata były okresem, kiedy ilość gospodarstw hodowlanych systematycznie malała. Mam nadzieję, że program dobrostanu zwierząt będzie zachęcał do kontynuacji hodowli, do zakładania nowych" - powiedział szef MRiRW.

Jak mówił, istotne zmiany dotyczą też tzw. ekoschematów, czyli prowadzenia rolnictwa z poszanowaniem środowiska, ochrony klimatu i gleby. "W przekazanym pierwotnym planie było 16 ekoschematów. My schodzimy do tak naprawdę 5. Jeden z nich to tzw. rolnictwo węglowe, które będzie składało się z kilku działań. Będą to działania, które będą się sumowały. Rolnik będzie mógł wybierać jedno, drugie, trzecie. Im więcej tych działań w rolnictwie węglowym wybierze, tym większą będzie miał możliwość uzyskania dopłaty” – wyjaśnił Kowalczyk.

Wymienił, że oprócz tego są ekoschematy, które będą funkcjonować niezależnie: dotyczące upraw roślin miododajnych, prowadzenie produkcji roślinnej w systemie zintegrowanym, retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych i biologiczna ochrona roślin.

Reklama

Kowalczyk poinformował, że rolnictwo ekologiczne, które w poprzednim planie strategicznym było wpisane jako ekoschemat, teraz będzie finansowane w II filarze. Zapewnił, że kwota finansowania się nie zmniejsza. "Natomiast nie będzie to w formie dopłat bezpośrednich, tylko jako element II filaru" - dodał.

Wicepremier oświadczył, że w przekazanym KE planie strategicznym bardzo mocno uwypuklono infrastrukturę. „Szczególnie budowa oczyszczalni przydomowych, jako ten element infrastruktury wiejskiej, który nie jest finansowany w innych programach. Dlatego że Polski Ład, inwestycje strategiczne przekazują bardzo duże środki dla samorządów gmin wiejskich. Brakuje tam natomiast oczyszczalni przydomowych, jako że to są inwestycje nie na terenach, które są własnością samorządów, tylko na terenach prywatnych, rolników" - wskazał Kowalczyk.

Zaznaczył, że w tym momencie Polska jako jeden z pierwszych krajów przedstawiła kompletny plan strategiczny. "Po konsultacji z KE, już formalnym zatwierdzeniu będziemy przystępowali do prawodawstwa krajowego, wydawania ustaw i rozporządzeń, by rolnicy mogli jak najszybciej uzyskać wiedzę co do planu strategicznego, gdyż będą musieli podejmować decyzje dotyczące stosowania odpowiednich upraw czy decyzje ekonomiczne" - podkreślił minister rolnictwa.

Zauważył, że negocjacje z KE były bardzo intensywne, a polskie oczekiwania zostały w większości spełnione. Przekazał, że w jednym przypadku konieczny był kompromis, dotyczył on zachowania okrywy gleby na okres zimowy KE oczekiwała 100 proc. okrywy glebowej, myśmy postulowali 50 proc. Ostatecznie uzgodnione 80 proc.

Kowalczyk wyraził nadzieję, że w najbliższych dniach będzie pełna akceptacja KE, z uchwałą Komisji, polskiego planu strategiczny WPR na lata 2023-2027.

22 grudnia 2021 r. projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027 został formalnie przekazany Komisji Europejskiej. Plan ma wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich.

kmz/ neh/ amac/