Włoski Krajowy Plan Odbudowy zakłada wypłatę 191,6 mld euro, z czego 69 mld euro w dotacjach i 122,6 mld euro w pożyczkach. 13 proc. tej kwoty (9 mld euro w dotacjach i 15,9 mld euro w pożyczkach) zostało wypłaconych Włochom w formie prefinansowania 13 sierpnia 2021 r. Ponadto pierwsza płatność w wysokości 21 mld euro została wypłacona Włochom 13 kwietnia br.

Komisja przesłała swoją pozytywną ocenę do Komitetu Ekonomiczno-Finansowego (EFC). Po uzyskaniu jego opinii Komisja podejmie ostateczną decyzję w sprawie wypłaty wkładu finansowego. Potem nastąpi wypłata pieniędzy.

KE zapowiedziała, że oceni dalsze wnioski o płatność złożone przez Włochy w oparciu o realizację celów zawartych we włoskich KPO.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)