Sankcje obejmują m.in. dowódcę irańskich sił ścigania LEF, rzecznika irańskiej policji oraz sekretarza Najwyższej Rady ds. Cyberprzestrzeni Iranu (SCC), organu odpowiedzialnego za represje w cyberprzestrzeni.

Sankcje mają obecnie zastosowanie łącznie do 216 osób i 37 podmiotów

Ponadto UE wymienia Fundację Spółdzielczą IRGC, która jest organem odpowiedzialnym za zarządzanie inwestycjami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i kierowanie pieniędzy na brutalne represje reżimu oraz Studencką Organizację Basij (SBO). Ta ostatnia jest oskarżona o działania wobec studentów, którzy zainicjowali protesty jesienią 2022 r., a którzy padli ofiarą represji i poważnych naruszeń praw człowieka, takich jak uprowadzenia i tortury.

Reklama

Sankcje mają obecnie zastosowanie łącznie do 216 osób i 37 podmiotów. Obejmują one zamrożenie aktywów, zakaz wjazdu do UE oraz zakaz udostępniania funduszy lub zasobów gospodarczych wymienionym osobom. Obowiązuje również zakaz eksportu do Iranu sprzętu, mogącego służyć represjom wewnętrznym oraz sprzętu służącego do monitorowania telekomunikacji.

UE wzywa Iran do zaprzestania praktyki wydawania i wykonywania wyroków śmierci na protestujących, uchylenia wydanych wyroków śmierci, a także do zapewnienia sprawiedliwego procesu wszystkim zatrzymanym. UE wzywa również Iran do zaprzestania niepokojących praktyk, polegających na zatrzymywaniu obcych cywilów w celu osiągnięcia korzyści politycznych.

Z Brukseli Łukasz Osiński