"W wyniku prac polskiego rządu na rzecz przywracania praworządności, KE przyjęła dzisiaj dwie decyzje odblokowujące 137 mld euro dla Polski w ramach KPO i polityki spójności, a także decyzję potwierdzającą przystąpienie Polski do EPPO (Prokuratury Europejskiej - PAP). Decyzja KE dotyczy oceny pierwszego wniosku o płatność w KPO i umożliwi wypłatę Polsce 6,3 mld euro (wniosek na 6,9 mld euro pomniejszony o część zaliczki wypłaconej w grudniu 2023 r.).

Wypłata pierwszej transzy środków nastąpi na początku kwietnia. Jednocześnie KE pozytywnie oceniła kamienie milowe z zakresu praworządności, których niespełnienie przez ostatnie 2 lata blokowało całe KPO, niemal 60 mld euro - przekazało źródło.

"KE wydała dziś również decyzję dotyczącą spełnienia przez Polskę warunku wstępnego w polityce spójności, który mówi o zapewnieniu zgodności programów operacyjnych z Kartą Praw Podstawowych. Niespełnienie tego warunku uniemożliwiało jakiekolwiek wypłaty dla Polski w polityce spójności. Od momentu wydania decyzji przez KE Polsce będą refundowane wydatki związane z realizacją projektów w ramach polityki spójności, której alokacja na lata 2021-2027 wynosi 77 mld euro" - dodał dyplomata.

"Ostatnia decyzja potwierdzająca przystąpienie Polski do EPPO wzmocni z kolei efektywne ściganie przestępstw naruszających interesy finansowe UE" - podsumował.

Reklama
Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)