Wypłata nastąpiła po pozytywnej ocenie przez Komisję uzgodnionych wcześniej warunków związanych z reformami w obszarze sądownictwa, przeciwdziałania praniu pieniędzy, zarządzania finansami publicznymi, otoczenia biznesu i rolnictwa, a także wymogów w zakresie sprawozdawczości, zapewniających przejrzyste i skuteczne wykorzystanie funduszy.

Całkowite wsparcie UE dla Ukrainy i jej obywateli od lutego 2022 r. wynosi obecnie 98,5 mld euro.

von der Leyen o wsparciu dla Ukrainy

Reklama

„Ukraina dźwiga na swoich barkach wielki ciężar. Dodatkowe 1,5 miliarda euro, które dzisiaj wypłaciliśmy, zapewni Ukrainie możliwość dalszego utrzymywania państwa i podstawowych usług dla ludności podczas walki z agresorem. Będziemy ściśle współpracować z władzami ukraińskimi, aby zapewnić wdrożenie planu dla Ukrainy, na co – mam nadzieję – Rada szybko zgodzi się. Utoruje to drogę do regularnych i przewidywalnych wypłat w ramach instrumentu finansowego na rzecz Ukrainy o wartości 50 miliardów euro. Europa pozostaje zjednoczona i zdecydowana w swoim wsparciu dla Ukrainy” - powiedziała w środę przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen.

Czym jest nowy Instrument Finansowy dla Ukrainy?

Nowy Instrument Finansowy dla Ukrainy, który wszedł w życie 1 marca, przewiduje do 50 miliardów euro unijnego finansowania w postaci dotacji i pożyczek na wsparcie odbudowy, odbudowy i modernizacji Ukrainy w latach 2024-2027.

Z Strasburga Łukasz Osiński