Eurodeputowani zatwierdzili to rozwiązanie 428 głosami za, przy 131 przeciw i 44 wstrzymujących się.

Na mocy nowego rozporządzenia Komisja Europejska będzie mogła podjąć szybkie działania i nałożyć wszelkie środki, jakie uzna za konieczne, w przypadku znaczących zakłóceń na rynku unijnym lub na rynkach jednego lub większej liczby państw członkowskich w związku z importem z Ukrainy (np. pszenicy).

Komisja będzie mogła także uruchomić "hamulec awaryjny" w przypadku szczególnie wrażliwych produktów rolnych: drobiu, jaj, cukru, owsa, kaszy, kukurydzy i miodu. Jeżeli import tych produktów przekroczy średnią wielkości importu odnotowaną w drugiej połowie 2021 r. oraz w całym roku 2022 i 2023, możliwe będzie ponowne nałożenie ceł.

KE zobowiązała się do szybkiego rozpoczęcia rozmów z Ukrainą w sprawie trwałej liberalizacji handlu.(PAP)

Reklama