Mediana prognoz na 2021 r. wynosi obecnie 5,5% (wobec 5,9% we wrześniu projekcji).

Wzrost prognozowany jest na poziomie odpowiednio: 3,6-4,5% w 2022 r. (wobec 3,4-4,5% w projekcji wrześniowej) i 2-2,5% w 2023 r. (wobec 2,2-2,5% oczekiwanych we wrześniu).

Mediana prognoz na lata 2022-2023 wynosi odpowiednio: 4% i 2,2% (wobec 3,8% i 2,5% w projekcji czerwcowej).

Fed prognozuje wzrost PKB na 2024 r. na poziomie 1,8-2%, przy medianie wynoszącej 2% (wobec odpowiednio 2-2,2% i 2% w projekcji wrześniowej).

Fed podwyższył prognozy inflacji USA na lata 2021-2023

Inflacja PCE w USA wyniesie w tym roku 5,3-5,4% (wobec 4-4,3% oczekiwanych na 2021 r. we wrześniu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2021 r. wynosi obecnie 5,3% (wobec 4,2% we wrześniowej projekcji).

Inflacja w tym ujęciu prognozowana jest na poziomie odpowiednio: 2,2-3% w 2022 r. (wobec 2-2,5% w projekcji wrześniowej) i 2,1-2,5% w 2023 r. (wobec 2-2,3% we wrześniowej projekcji).

Mediana prognoz na lata 2022-2023 wynosi odpowiednio: 2,6% i 2,3% (wobec 2,2% i 2,2% w projekcji wrześniowej).

Fed prognozuje inflację w 2024 r. na poziomie 2-2,2%, z medianą wynoszącą 2,1% (wobec odpowiednio 2-2,2% i 2,1% w projekcji wrześniowej)