Prezydent USA załączył minutowy skrót video z wizyty w Warszawie rozpoczynający się od jego wystąpienia do narodu polskiego we wtorek przed Zamkiem Królewskim w Warszawie, pokazujący krótkie migawki ze spotkań z prezydentem Andrzejem Dudą i uczestnikami obrad Bukareszteńskiej Dziewiątki.

We wtorek prezydent Biden wygłosił w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie przemówienie skierowane do Polaków. "Będziemy bronić suwerenności narodów i demokracji. Nie powinno być żadnych wątpliwości - nasze wsparcie dla Ukrainy nie będzie zachwiane, a zobowiązania NATO to święta przysięga obrony każdej piędzi ziemi krajów sojuszu" - powiedział.