Konsensus rynkowy zakładał wzrost wskaźnika o 2,5 proc. mdm.

Zamówienia na dobra trwałe z wykluczeniem środków transportu wzrosły o 0,5 proc. mdm wobec wzrostu o 1,0 proc. w listopadzie i szacunków rzędu 0,5 proc.