"Począwszy od dnia 29 września 2016 r. cena za jedną akcję spółki w wezwaniu zostanie podwyższona z kwoty 14,15 zł do kwoty 15,1 zł" - czytamy w komunikacie.

Podmioty zamierzają nabyć 11 288 717 akcji, tj. 36,99% kapitału zakładowego spółki. Zapisy przyjmowane są od 9 września do 10 października br.

"Wskazana powyżej podwyższona cena zostanie zapłacona za wszystkie akcje spółki objęte zapisami w odpowiedzi na wezwanie, w tym także za akcje spółki objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu" - zaznaczono.

Pekaes podał na początku września, że w ocenie zarządu spółki, cena 14,15 zł za jedną akcję zaproponowaną w wezwaniu mieści się w zakresie cen odpowiadających wartości godziwej spółki.

Pekaes S.A. jest jedną z najstarszych polskich firm transportowych. Jej oferta obejmuje usługi spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz szereg usług w ramach zarządzania łańcuchem dostaw. Od 2004 akcje spółki są notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 706 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)