Program Kolej Plus zapewni m.in. połączenia kolejowe do miast, które obecnie takiej komunikacjinie mają. Zgodnie z założeniami projektu nowe szlaki kolejowe mają łączyć miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców z ośrodkami wojewódzkimi. Program zakłada odbudowę, modernizację i przywracanie do życia tych torów kolejowych, które zostały zlikwidowane, ale też budowę nowych.

Wnioski w ramach programu samorządy mogą składać do 26 sierpnia tego roku. Potem nastąpi wstępna kwalifikacja do programu, po której samorządy będą miały rok na przygotowanie wstępnych koncepcji - z zakresem i założeniami inwestycji, a także zapewnieniem finansowania. W ciągu kolejnych trzech miesięcy PLK przygotują ostateczną listę projektów - do zatwierdzenia przez ministra właściwego ds. transportu. Prace budowlane mogą się zacząć w latach 2023-2024. Cały program jest przewidziany do 2028 r., do tego czasu powinny zakończyć się prace w całej Polsce.

W programie 85 proc. wartości zaplanowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzezrealizatora zadania - spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 15 proc. Kosztów inwestycji to wkład własny samorządów.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ drag/