APCOA Parking Polska jest operatorem parkingów przy szpitalach, biurowcach, hotelach i centrach handlowych na terenie całego kraju. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował, że docierały do niego liczne skargi dotyczące praktyk stosowanych przez przedsiębiorcę.

Zdaniem Urzędu, spółka ograniczała konsumentom sposoby składania reklamacji, dopuszczając tylko dwa rodzaje zgłoszeń: poprzez formularz na stronie internetowej lub listownie na adres siedziby; tymczasem powinna uwzględniać także te składane w innej formie, np. mailowo czy osobiście. Ponadto - wskazał UOKiK - spółka informowała, że termin, w jakim rozpatrzy reklamacje, może być dłuższy niż 30 dni, co jest sprzeczne z ustawą o prawach konsumenta, która przesądza, iż nie jest możliwe samodzielne wydłużanie czasu udzielenia odpowiedzi na reklamację. Do 1 stycznia 2023 r., jeśli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia, reklamacja była uznana. Nowe przepisy, związane z wdrożeniem do polskiego prawa dyrektywy Omnibus, skróciły ten czas do 14 dni - przypomniał Urząd.

Jak podał, część konsumentów, którzy złożyli reklamację na „wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej” za korzystanie z parkingów APCOA, dowiedziało się, że jeśli nie zapłacą wskazanej kwoty, poniosą koszty windykacji i postępowania egzekucyjnego. "Twierdzenie spółki brzmiało kategorycznie i wskazywało na nieuchronność tych zdarzeń. Tak przekazywane miało na celu wywołanie nieuzasadnionej obawy i mogło wpłynąć na decyzję odnośnie uiszczenia żądanych przez firmę opłat. Tymczasem APCOA musiałaby najpierw skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, a dopiero w dalszej kolejności - do organu egzekucyjnego, np. komornika. Co więcej, na każdym z tych etapów konsumenci mogli zostać zwolnieni z ponoszenia dodatkowych kosztów" - stwierdził Urząd.

"Procedura reklamacyjna nie może ograniczać uprawnień konsumentów. To oni, a nie przedsiębiorca, powinni mieć możliwość wyboru preferowanego sposobu składania reklamacji" - uznał prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie. Podkreślił, że informacje przekazywane przez spółkę powinny być prawdziwe i kompletne. "Gdyby konsumenci nie zostali wprowadzeni w błąd, mogliby zdecydować o zasadności dalszego dochodzenia swoich praw czy podjęcia obrony przed sądem" - dodał.

Reklama

APCOA Parking Polska, po uprawomocnieniu decyzji, będzie musiała zapłacić ponad 820 tys. zł kary i poinformować o decyzji prezesa UOKiK konsumentów, którzy będą mogli na tej podstawie dochodzić swoich praw w sądzie - przekazał UOKiK.

Poinformował, że prowadzi też działania względem innych zarządców parkingów. "Wezwania miękkie" do zmiany praktyk i postanowień mogących naruszać zbiorowe interesy konsumentów - jak podał UOKiK - otrzymały spółki ATPark z Jaworza oraz Europark z Warszawy działające na terenie całego kraju. W ocenie UOKiK, obaj przedsiębiorcy ograniczają sposoby składania reklamacji oraz przekazują informacje o konieczności poniesienia dodatkowych kosztów w związku z nieuiszczeniem żądanych opłat.

Jak podkreślono, prezes UOKiK od dłuższego czasu przygląda się sprawom parkingów i kwestionuje stosowane przez ich zarządców nieuczciwe praktyki. Ostatnie decyzje dotyczyły parkingów przy marketach oraz parkingu przy szpitalu onkologicznym we Wrocławiu.

"Wjeżdżając na parking powinieneś wiedzieć, ile zapłacisz za usługę parkowania, cena powinna być uwidoczniona w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości" - podsumował Urząd.

Od 1 stycznia czas, w jakim przedsiębiorca musi udzielić odpowiedzi na reklamację wynosi 14 dni. Po tym okresie reklamacja uznana jest za zasadną. Przepisy nie precyzują formy złożenia reklamacji; można to zrobić np. za pomocą udostępnionego formularza, listownie na adres siedziby, mailowo czy osobiście. Przedsiębiorca ma obowiązek uwzględnić każdy rodzaj zgłoszenia, który do niego wpłynął.