Ceny paliw w wakacje

"Wakacje to czas wzmożonych podróży. Według danych agencji rządowej U.S. Energy Information Administration (EIA), mobilność populacji wyrażona w przejechanych milach na dobę wzrasta w miesiącach lipiec-sierpień o 7%, a zużycie paliwa o 4% względem pozostałych miesięcy. Eurostat wskazuje natomiast, że w Polsce zużycie benzyny w latach 2020-2024 w sezonie wakacyjnym wzrasta nawet o 17%, a oleju napędowego o 8% w porównaniu do średniej rocznej" - czytamy w "Tygodniku PIE".

"Czynniki sezonowe wpływają na ceny paliw. Wzrost zużycia może implikować wyższe ceny. Co więcej, Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) definiuje II kwartał jako 'sezon przejściowy' w produkcji paliw. Oznacza to przejście rafinerii na produkcję mieszanek letnich. Produkcja takiego paliwa jest droższa niż paliwa zimowego - proces przetwarzania trwa dłużej i ogólna wydajność benzyny na baryłkę ropy jest niższa" - czytamy dalej.

Reklama

Według NACS - globalnej organizacji branżowej zajmującej się convenience & fuel retailing - w sezonie letnim oznacza to wzrost kosztu produkcji paliw wyższej jakości nawet o 0,4 USD/l, podkreślił Instytut.

"W latach 2021-2023 ceny benzyny na stacjach paliw w Polsce podczas wakacji były o 5% wyższe niż w pozostałych miesiącach roku. W USA obserwowaliśmy podobną zależność - w miesiącach lipiec-sierpień ceny paliw rosły w tym okresie o 8% względem średniej rocznej. Choć długookresowe trendy wskazują na wysoką zależność cen produktów rafineryjnych od cen ropy naftowej na międzynarodowych rynkach, to sezonowość konsumpcji paliw wciąż ma znaczenie w analizie krótkookresowej " - napisano też w raporcie.

Ile trzeba płacić za paliwo?

PIE szacuje, że ceny paliw na stacjach w Polsce spadły o 3% - z 6,72 zł/l do 6,53 zł/l w II kwartale 2024 r. Na początku czerwca obniżka była kontynuowana z powodu spadku cen surowca, który nastąpił po decyzji OPEC+ o stopniowym wycofywaniu się z drugiego pakietu cięć wydobycia.

"W nadchodzących tygodniach możemy spodziewać się jednak zatrzymania przeceny na polskich stacjach. Ceny ropy naftowej Brent w dniach 03.06-17.06.2024 r. wzrosły już o 8%, z 78,36 USD/baryłkę do 84,25 USD/baryłkę, wracając do poziomu sprzed decyzji kartelu OPEC+. Azjatyckie i amerykańskie rafinerie dostosują również wielkość swojej produkcji do niższego, niż oczekiwano popytu po wstępnej nadwyżce produkcyjnej" - wskazano w "Tygodniku".

W długim terminie Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) prognozuje - jak podał Instytut - że szczyt popytu na ropę naftową wyniesie 105,6 mln baryłek dziennie i nastąpi w 2029 r. W 2024 r. jest to 103,4 mln baryłek dziennie.

"Po tej rekordowej konsumpcji zapotrzebowanie na ropę miałoby spadać. Z tego powodu analitycy Citi sugerują znaczny spadek cen do 2025 r. nawet do 60 USD/baryłkę, co wiązałoby się z obniżką również na stacjach paliw. Niemniej OPEC krytykuje prognozy MAE i szacuje wzrost popytu co najmniej do 2045 r. nawet do 116 mln baryłek dziennie" - zakończono w raporcie.

(ISBnews)