W ramach inwestycji miał powstać m.in. nowy most na rzece Dunajec.

W przetargu ogłoszonym w marcu zeszłego roku wpłynęło sześć ofert, z których najtańsza, przedstawiona przez Mostostal Warszawa, opiewała na 206,6 mln zł. Tymczasem zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 114,8 mln zł.

„Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty” - zaznaczono w zawiadomieniu o unieważnieniu przetargu.

Dzięki nowej inwestycji, autostrada A4 miała zyskać połączenie z drogą wojewódzką nr 973 w miejscowości Kępa Bogumiłowicka. Zadanie obejmowało zaprojektowanie trasy i uzyskanie dla niej decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z klauzulą natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja obejmowała budowę łącznicy o długości ok. 2,2 km, jako drogi jednojezdniowej, o dwóch i trzech pasach ruchu, a także nowego mostu na rzece Dunajec wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestor - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - planował zgłosić zadanie do unijnego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.(PAP)

autor: Rafał Grzyb