"PKP Polskie Linie Kolejowe realizują obecnie największy w historii kolei program inwestycyjny, jakim jest Krajowy Program Kolejowy. To wyzwanie, gdyż przy takiej skali prac bardzo często nasze inwestycje muszą być powiązane z inwestycjami innych zarządców, w tym także Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zacieśnienie współpracy korzystnie wpłynie na proces od przygotowania po realizację zadań zarządcy infrastruktury" – powiedział cytowany w komunikacie Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

"Projektując i realizując inwestycje drogowe bardzo często zbliżamy się albo przecinamy istniejące lub planowane linie kolejowe. Podpisane dziś porozumienie pozwoli usprawnić prace instytucji prowadzących największe inwestycje liniowe w Polsce. Zarówno na etapie planowania, przygotowania, a także realizacji inwestycji" – dodaje szef GDDKiA Tomasz Żuchowski.

Jak poinformowały strony, współpraca ma na celu koordynację i tym samym skrócenie procedur formalno-prawnych oraz wzajemną wymianę – przy zachowaniu poufności – materiałów i dokumentów istotnych dla inwestycji. Dzięki podpisanemu porozumieniu sprawniej mają też byc ustalane koszty, jeśli inwestycje obu stron będą przebiegać na tym samym terenie.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski