Uroczystość podpisania tych umów miała miejsce w Bielsku Podlaskim. "Potwierdzamy fakt, że Via Carpatia jest inwestycją, która jest realizowana. My o niej nie tylko debatujemy, prowadzimy konferencje, spotkania" - mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podkreślał, że to inwestycja strategiczna w sensie międzynarodowym, ale ważna również dla mieszkańców regionu.

Odcinek Haćki-Bielsk Podlaski będzie miał 9 km długości; ma pozwolić na wyprowadzenie z Bielska Podlaskiego ciężkiego ruchu, odbywającego się na osi północ-południe. Droga ma ominąć miasto od zachodu. Będą zbudowane dwa węzły drogowe: Bielsk Podlaski Północ i Bielsk Podlaski Zachód razem z przebudową odcinka drogi krajowej 66 do połączenia z drogą krajową nr 19. Budowa obejmie m.in. siedem wiaduktów.

Ok. 16 km długości będzie miał odcinek S19 Boćki-Malewice, który odciąży z ciężkiego ruchu tranzytowego miejscowości Boćki i Dziadkowice. Droga ominie je od wschodu. Łącznie na całym tym odcinku powstanie kilkanaście różnych obiektów inżynierskich, m.in. dziesięć wiaduktów.

Oddanie obu odcinków do użytku planowane jest na marzec 2025 roku.