GDDKiA napisała, że w ramach 93 projektów, do których dofinansowanie z UE wynosi 43 mld zł przewidziane jest wybudowanie łącznie ponad 1 950 km dróg krajowych, w tym około 160 km autostrad i 1 590 km dróg ekspresowych. Poinformowano też, że GDDKiA posiada większe możliwości wykorzystania środków unijnych w stosunku do tych faktycznie pozyskanych, dlatego do końca br. chce podpisać jeszcze kolejnych pięć umów.

"Jesteśmy gotowi przedstawić i przeprowadzić procedurę dofinansowania ze środków UE dla inwestycji, których wkład UE wynosi w sumie około 46 mld zł" - czytamy.

Reklama

Napisano, że do końca wdrażania obecnej perspektywy unijnej dofinansowaniem ze środków UE powinny zostać objęte kolejne kilometry dróg krajowych. "Zakładamy, że dofinansowanie UE zostanie przyznane na kolejne 242,7 km dróg krajowych, w tym około 37 km autostrad i 167 km dróg ekspresowych" - zaznaczono.

Wskazano, że od początku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 GDDKiA złożyła ponad 900 wniosków o płatność na kwotę ponad 41,7 mld zł. Kwota wydatków certyfikowanych (wkład UE) wynosi około 39,2 mld zł, co oznacza, że GDDKiA rozliczyła już finansowo około 77 proc. przyznanych środków unijnych. Przypomniano, że wdrażanie oraz rozliczanie finansowe projektów UE w obecnej perspektywie zakończy się dopiero 31 grudnia 2023 r.