W połowie listopada br. spółka informowała, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na "Projekt i budowę drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25". Rozpoczęcie robót miało nastąpić po podpisaniu umowy, a zakończenie po 45 miesiącach.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2020 r. miał 8,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)