Jak przekazała spółka, pięć firm i dwa konsorcja, które złożyły oferty w przetargu, ubiegają się o kontrakt na zaprojektowanie sieci dróg wokół planowanego lotniska, w tym węzła na autostradzie A2 po jego wschodniej stronie i skrzyżowania z drogą krajową nr 50 na południu. Łącznie wokół portu ma powstać ok. 30 km nowych dróg.

"Wśród podmiotów, które złożyły swoje oferty znalazły się polskie firmy z ogromnym doświadczeniem. Bez względu na to, jaki będzie ostateczny wybór, jesteśmy przekonani, że zaproponowane przez zwycięzcę przetargu rozwiązania projektowe pozwolą na sprawną obsługę planowanego lotniska" – podkreślił koordynator ds. infrastruktury drogowej z Biura Projektowania i Inżynierii Podprogramu Lotniskowego CPK Adam Krajewski.

W ramach projektu wykonawca będzie musiał opracować wielobranżową, koncepcyjną dokumentację projektową wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym. W zakresie Koncepcji Programowej Dróg (KPD) zostanie również przygotowana dokumentacja przetargowa niezbędna do przeprowadzenia postępowania i wyłonienia wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych w trybie Projektuj i Buduj, na potrzeby budowy docelowego układu drogowego.

Reklama

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie KPD, w zależności od przyjętych rozwiązań, zakłada w szczególności zaprojektowanie: wymaganych odcinków dróg; skrzyżowań i węzłów drogowych (w tym z autostradą A2 oraz skrzyżowań/węzłów z drogą krajową nr 50); obiektów inżynierskich: wiaduktów, mostów, przejść dla zwierząt; usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną; wyposażenia technicznego dróg i innych obiektów inżynierskich; urządzeń ochrony środowiska, nasadzeń zieleni; infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą; wszystkich innych obiektów niezbędnych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania i eksploatacji projektowanego układu drogowego.

Szacowana wartość kontraktu to 25 mln zł - podała spółka.

W ramach projektu CPK w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK ma zostać wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej. (PAP)