"Obecnie PKP Intercity nie dostrzega zagrożeń w utrzymaniu planowanego na ten rok poziomu wydatków na zakup i modernizacje taboru" - poinformowała spółka.

Pod koniec lutego tego roku wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel informował, że PKP Intercity, w ramach obowiązującej strategii taborowej, chce kupić 185 nowych wagonów oraz zmodernizować 703 wagony.

"Według stanu na początek lutego zakończone bądź w trakcie realizacji są postępowania na modernizację w sumie 416 wagonów oraz zakup 81 wagonów. Ogłoszone zostały postępowania na modernizację kolejnych 255 wagonów. Do końca 2020 r. planowane jest ogłoszenie postępowań na modernizacje oraz zakup pozostałych wagonów przewidzianych w strategii taborowej" - mówił Bittel.

Obowiązujący plan zakupów PKP Intercity przewiduje ponadto pozyskanie 110 lokomotyw wielosystemowych jeżdżących z prędkością do 200 km/h oraz modernizację 20 lokomotyw typu EU/EP07 do przejazdów z prędkością 160km/h.

>>> Czyta też: Zapaść na kolei. W kwietniu przewozy pasażerskie spadły o 77 proc.