Przyjęcie projektu nowelizacji uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku planowane jest na grudzień.

"Celem projektowanej uchwały jest aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, zwanego dalej 'KPK', w zakresie zabezpieczenia środków na finansowanie wzrostu kosztów realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A, który jest skutkiem m.in. toczącej się wojny w Ukrainie" - czytamy w komunikacie.

W toku procedowania projektowanej uchwały dopuszcza się możliwość aktualizacji KPK w odniesieniu do inwestycji kolejowych planowanych do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie zabezpieczenia finansowania tego planu przez Polski Fundusz Rozwoju do czasu pozyskania środków z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF), podano także.

Projektowane rozwiązania zakładają zwiększenie o dodatkowe 100 mln zł środków Funduszu Kolejowego w latach 2023-2024, z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz przesunięcie 128,4 mln zł pochodzących z dokapitalizowania z lat 2023-2024 na rok 2022 z przeznaczeniem na projekty Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) oraz Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF).

Reklama