"Do utrzymujących niską aktywność inwestycyjną firm z sektora publicznego i nieznacznie zmniejszających nakłady na rozwój krajowych przedsiębiorstw prywatnych dołączyły podmioty z kapitałem zagranicznym, które jeszcze w I połowie roku inwestowały bardzo intensywnie. Ze względu na dobre wyniki finansowe, dodatnią dynamikę sprzedaży i ogólnie korzystne warunki pozyskania finansowania można przypuszczać, że pojawiły się czynniki zewnętrzne, które ograniczały tam aktywność inwestycyjną" - napisał NBP.

NBP pisze, że słabe wyniki światowego handlu zagranicznego (które mogą mieć potencjalnie trwały charakter) stanowią czynnik zwiększający ryzyko działalności tej grupy.

"Jako ważny czynnik hamujący inwestycje można wskazać natomiast rosnącą niepewność, związaną ze zmieniającymi się warunkami gospodarowania w kraju i wrażliwą na te zmiany koniunkturą. Tego rodzaju barierę dla inwestycji odczuwają również przedsiębiorstwa krajowe prywatne. W przypadku przedsiębiorstw krajowych publicznych powodem wstrzymywania się od inwestycji pozostają w dalszym ciągu przede wszystkim trudności z uruchomieniem środków pomocowych z nowej perspektywy finansowej UE" - napisano.

Jak pisze NBP, powoli, ale systematycznie rośnie grupa przedsiębiorstw rezygnujących z finansowania kredytem bankowym.

"Jest to nie tylko efekt rosnącej akumulacji własnych środków pieniężnych. Zwiększa się bowiem jednocześnie zainteresowanie firm leasingiem" - napisano.

Jak ocenia NBP w III kw. sytuacja sektora przedsiębiorstw pozostała dobra, pojawiły się jednak oznaki spowolnienia koniunktury, w tym spadek dynamiki sprzedaży krajowej oraz niższe wydatki na środki trwałe w sektorze prywatnym.

"Obserwowana równocześnie kontynuacja wzrostu zatrudnienia może jednak sugerować przejściowy charakter pogorszenia koniunktury" - napisano. (PAP)