Komitet powtórzył, że nie spodziewa się, iż właściwe będzie obniżenie docelowego zakresu, dopóki nie uzyska większej pewności, że inflacja będzie trwale zmierzać w kierunku 2%, podkreślono.

Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

"Wspierając swoje cele, Komitet zdecydował się utrzymać docelowy zakres stopy funduszy federalnych na poziomie 5-1/4 do 5-1/2 procent. Rozważając wszelkie korekty docelowego zakresu stopy funduszy federalnych, Komitet dokładnie oceni napływające dane, zmieniające się perspektywy i równowagę ryzyka. Komitet nie spodziewa się, że właściwe będzie obniżenie docelowego zakresu, dopóki nie uzyska większej pewności, że inflacja będzie trwale zmierzać w kierunku 2%" - czytamy w komunikacie.

Komitet zapowiedział też, że będzie kontynuował redukcję posiadanych skarbowych papierów wartościowych oraz agencyjnych papierów dłużnych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką.

Reklama

"Począwszy od czerwca, Komitet spowolni tempo spadku posiadanych papierów wartościowych poprzez zmniejszenie miesięcznego limitu wykupu skarbowych papierów wartościowych z 60 mld USD do 25 mld USD. Komitet utrzyma miesięczny limit wykupu długu agencyjnego i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką na poziomie 35 mld USD i będzie reinwestował wszelkie spłaty kapitału, przekraczające ten limit w skarbowe papiery wartościowe. Komitet jest mocno zaangażowany w przywrócenie inflacji do celu 2%" - czytamy dalej.

Oceniając odpowiednie nastawienie polityki pieniężnej, Komitet będzie nadal monitorował wpływ napływających informacji na perspektywy gospodarcze, zapowiedziano także.

Komitet będzie przygotowany do odpowiedniego dostosowania nastawienia polityki pieniężnej, jeśli pojawią się zagrożenia, które mogłyby utrudnić osiągnięcie celów Komitetu. Oceny Komitetu będą uwzględniać szeroki zakres informacji, w tym odczyty dotyczące warunków na rynku pracy, presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych, a także sytuacji finansowej i międzynarodowej" - czytamy dalej.

(ISBnews)