"Jeśli chodzi o selekcję spółek, faworytami Haitong Bank, którzy oferują największy potencjał wzrostu kursu, są: Skarbiec, Elektrobudowa, Agora, Robyg, Trakcja, Wirtualna Polska, Alumetal oraz GTC. Wśród spółek, gdzie analitycy widzą największy potencjał spadków są: Bogdanka, KGHM, CEZ, JSW, Enea i LPP" – czytamy w komunikacie.

Spółki o największej prognozowanej stopie dywidendy w 2017 r. to Echo Investment (13,7 proc.), Skarbiec Holding (11 proc.), CEZ (8,6 proc.), Robyg (8,6 proc.), Dom Development (8,6 proc.), Netia (6,8 proc.). Według analityków, obecna wycena indeksów, zarówno WIG, WIG20 jak i mWIG40, odzwierciedla ich wartość fundamentalną, dlatego analitycy pozostają ostrożni jeśli chodzi o prognozę wzrostu indeksu. Wyceny spółek, które pokrywają, sugerują poziom indeksu WIG wynoszący ok. 49 974 pkt, dla WIG20 ok. 1 850 pkt, natomiast dla mWIG40 ok. 4 151pkt.

Wśród najważniejszych czynników, które wpłyną na rynki, analitycy wymieniają przede wszystkim wykonanie budżetu państwa, który ma dość ambitne założenia jeśli chodzi o tempo wzrostu PKB na poziomie 3,6% (wobec 3,2% w obecnym konsensusie). Wysoki poziom deficytu przy niższych wpływach podatkowych nie daje dużego pola manewru, co ostatecznie może otworzyć dyskusję o źródła dodatkowego finansowania jak np. podatki sektorowe.

"Kolejnym jest zachowanie się wskaźnika cen CPI, który po 28 miesiącach deflacji wrócił do poziomu 0 w listopadzie'16 i powinien dalej rosnąć. Prognozowana przez rząd inflacja na poziomie ok. 1,3% jest zbieżna z oczekiwaniami rynkowymi na poziomie ok. 1,4%. Powrót otoczenia inflacyjnego powinien być wspierający dla detalistów spożywczych, a także powinien otworzyć dyskusję w sprawie podwyżek stóp procentowych, których wzrost wpłynie pozytywnie na wyniki banków. Póki co, szeroki konsensus nie zakłada owych podwyżek, ale będzie to zależeć od tempa inflacji" – czytamy dalej.

Analitycy zwracają także uwagę na uruchomienie wydatków inwestycyjnych w ramach nowego budżetu UE, którego przejście jest dzisiaj powodem spadku inwestycji i ich negatywnej kontrybucji do PKB. Naturalnym beneficjentem powinny być spółki z sektora budowalnego oraz informatycznego, jednak duża konkurencja spodziewana na przetargach w tych sektorach powinna także wpłynąć negatywnie na marże.

"Dodatkowo, Haitong Bank wymienia ryzyko wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę, który negatywnie wpłynąłby na sektor handlu. Według analityków, potencjalnym największym beneficjentem zakazu handlu w niedziele mógłby być e-commerce" – napisano także w materiale.

Analitycy zwrócili także uwagę na wzrost płacy minimalnej 2 tys. zł miesięcznie lub 13 zł za godzinę, która wraz z programem 500+ oraz spodziewanym wzrostem popytu na pracę związanym z projektami z nowej perspektywy UE, powinna utrzymać, a nawet wzmocnić presję płacową w Polsce. Wskazali także na kursy walutowe, gdzie obecna słabość złotego względem euro i dolara wspiera eksporterów, natomiast jest negatywnym czynnikiem dla importerów jak i spółek rozliczających koszty czynszu w euro. Haitong wymienia także wynik prac nad reformą OFE, która według wypowiedzi rządu przebiega na podstawie komunikowanych wcześniej planów.

(ISBnews)