"Eksport towarów został oszacowany na poziomie 186,2 mld zł, zaś import w wysokości 189,4 mld zł. O wzroście eksportu towarów o 9,9 mld zł, tj. o 5,7% zadecydowała głównie sprzedaż za granicę odzieży, produktów przemysłu meblarskiego oraz samochodów i części samochodowych. Przyrost importu o 10,1 mld zł, tj. o 5,7% w dużej mierze został spowodowany zwiększoną wartością zakupionych towarów przemysłu motoryzacyjnego, odzieżowego i żywności. Jednocześnie w dalszym ciągu obserwowano spadek importowanej ropy naftowej" - czytamy w komentarzu NBP do danych.

Saldo obrotów towarowych w omawianym okresie było ujemne i wyniosło 3,2 mld zł. W analogicznym kwartale 2015 r. było ono również ujemne i wyniosło 3 mld zł, podano także. 

>>> Czytaj też: Powrót inflacji. GUS podał szybkie szacunki za grudzień