„Litwa i Polska są najbliższymi sąsiadami i strategicznymi partnerami mającymi bardzo wiele wspólnych interesów i wyzwań, dlatego ścisła współpraca obu krajów nie ma alternatyw” – czytamy w komunikacie MSZ Litwy wydanym po spotkaniu.

Krzysztof Szczerski uczestniczy w odbywającym się w Trokach nieformalnym spotkaniu ekspertów ds. polityki bezpieczeństwa „Snow Meeting”. W tegorocznym, dziesiątym już spotkaniu, bierze udział około 90 polityków i ekspertów z krajów UE i NATO.

Jak głosi komunikat, podczas dwustronnego spotkania szefa litewskiej dyplomacji z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP omówiono współpracę dwustronną Litwy i Polski, kwestie związane z sytuacją polskiej mniejszości na Litwie, a także bezpieczeństwa energetycznego UE, stosunki z Rosją, sytuację na Ukrainie.

„Obecnie powinniśmy się skoncentrować na sprawnej realizacji decyzji podjętych podczas szczytu NATO w Warszawie” – podkreślił Linkeviczius. Podziękował Polsce za wielokrotny udział w NATO-wskiej misji „Air Policing” na Litwie. Jak wynika z komunikatu, podczas spotkania podkreślono, że ważne jest utrzymanie spójnej polityki w stosunku do Rosji, dopóki nie zostaną w pełni zrealizowane postulaty porozumień z Mińska, oraz kontynuowanie wsparcia dla Ukrainy w celu zapewnienia terytorialnej integralności kraju.

Podczas rozmowy o dwustronnej współpracy Litwy i Polski, podkreślono wagę współpracy w dziedzinie energetyki i transportu. „Współpraca z Polską jest ważna w kontekście zsynchronizowania systemu energetycznego państw bałtyckich z sieciami Europy kontynentalnej, jak również w kontekście maksymalnie efektywnego wykorzystania korzyści, jakie niesie realizacja projektu Rail Baltica, należy też kontynuować realizację połączenia gazowego” – powiedział minister spraw zagranicznych Litwy.

Szef litewskiego MSZ 20 stycznia z roboczą wizytą udaje się do Polski.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)