Jak wskazali, są to projekty z różnych branż. Najwięcej - 80 - dotyczy sektora usług wsparcia biznesu (BSS), 34 sektora motoryzacyjnego, 15 badawczo-rozwojowego, 13 - spożywczego, 7 - lotniczego, a także innych.

61 projektów zgłosili inwestorzy z USA, 22 z Niemiec, 14 z Japonii, 10 z Wielkiej Brytanii, a 8 z Korei Południowej. 31 projektów dotyczy innych krajów - dodali przedstawiciele PAIiIZ.

Jak powiedział wiceprezes agencji Krzysztof Senger, klimat inwestycyjny w Polsce nie tylko się utrzymał, ale wręcz się poprawił. Z naszych rozmów z inwestorami zagranicznymi nie tylko w Polsce, ale także podczas naszych misji technicznych w USA, Japonii czy w innych częściach Azji, wynika, że Polska traktowana jest jak stabilny kraj, dobry partner do inwestycji zagranicznych i długoletnie inwestycje kapitałochłonne są umieszczane w Polsce" - podkreślił podczas konferencji zorganizowanej przez PAIiIZ w Warszawie.

>>> Czytaj też: Spadające bezrobocie i rosnące płace. Firmom coraz trudniej znaleźć pracowników