"Wg szacunkowych danych w styczniu 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 20,3% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 21,4  proc. rok do roku" - czytamy dalej w komunikacie.

Poniżej dane o poszczególnych rodzajach podatków:

* dochody z podatku VAT były wyższe o 25,3% r/r. (tj. ok. 4,4 mld zł),
* dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 17,1% r/r. (tj. ok. 0,8 mld zł),
* dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 5,4% r/r (tj. ok. 0,3 mld zł),
* dochody budżetu państwa z podatku CIT były wyższe o 15,0% r/r (tj. ok. 0,4 mld zł), podano także.

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za I 2017 wyniosły 0,4 mld zł.

Dochody z podatku PIT wyniosły łącznie 4,97 mld zł, co stanowi 9,7% rocznego planu, a dochody z CIT sięgnęły 2,8 mld zł, tj. 9,4% rocznego planu. Dochody z podatku od niektórych instytucji finansowych opiewały na 368 mln zł, czyli 9,4 proc. planu na cały rok, podano w szacunkowych danych o wykonaniu budżetu.

W styczniu 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 1,4 mld zł (wykonanie 6,2%) i było zbliżone do wykonania po styczniu ubiegłego roku, podano także.

>>> Czytaj więcej: Polska ma 6,75 mld zł nadwyżki budżetowej