Jak podała powołana przez władze federalne i kantonalne grupa robocza Tetra (Terrorist Tracking), w 14 przypadkach NDB zaleciła odrzucenie wniosku o azyl bądź też wskazała na istnienie potencjalnego zagrożenia, a w jednym przypadku zaleciła anulowanie podjętej już decyzji o przyznaniu azylu.

Liczba sprawdzanych przez NDB wniosków azylowych systematycznie wzrasta - w roku 2014 było to 2488 spośród łącznie złożonych około 24 tys., a w rok później 4910 spośród łącznie 39,5 tys.

W ubiegłym roku NDB monitorowała związaną z propagowaniem ideologii dżihadystycznej aktywność internetową 497 osób, ale nie wszystkie z nich obserwowano w sensie działalności policyjnej i nie w każdym przypadku chodzi tu o faktyczne zagrożenie bezpieczeństwa. W 70 takich sprawach podjęto dochodzenie policyjne, w tym w około 60 w ramach postępowania karnego.

W ciągu ubiegłego roku zwiększyła się z 78 do 81 liczba odnotowanych osób, które z motywów dżihadystycznych udały się ze Szwajcarii na tereny objęte konfliktami zbrojnymi, przy czym tylko 60 takich przypadków jest potwierdzonych. 14 z tych osób powróciło już do Szwajcarii, co w 11 przypadkach potwierdzono.

Według raportu Tetra, w 2016 roku Federalny Urząd Policji (Fedpol) wydał wobec 122 cudzoziemców zakaz wjazdu do Szwajcarii, przy czym w 107 przypadkach było to związane z podejrzeniami o działalność terrorystyczną lub wspieranie nielegalnych ugrupowań. 39 spośród tych 107 zakazów zarządzono wobec osób podróżujących w strefy konfliktów czyli motywowanych dżihadystycznie. Rok wcześniej Fedpol wydał tylko 17 związanych z terroryzmem zakazów wjazdu. (PAP)