Poniżej oficjalne aktywa rezerwowe (w mln EUR/USD/PLN):

EUR USD PLN
II '17 104 658,4 110 809,0 451 768,4
III '17 104 705,6 111.985,0 441.836,6

(PAP)