Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło -537 mln euro, w analogicznym miesiącu 2016 r. było dodatnie i wyniosło 200 mln euro.

"W styczniu 2017 r. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 65,5 mld zł, a importu 64,5 mld zł. Eksport towarów zwiększył się o 7,7 mld zł, tj. o 13,2%, natomiast import towarów w porównaniu do stycznia 2016 r. wzrósł o 8,6 mld zł, tj. o 15,4%. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było ono również dodatnie i wyniosło 1,9 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego.

W lutym br. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 14,8 mld zł i w porównaniu do lutego 2016 r. wzrosły o 0,9 mld zł, tj. o 6,5%. Wartość rozchodów wyniosła 10 mld zł i wzrosła o 0,5 mld zł, tj. o 5,2%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 4,8 mld zł złożyły się dodatnie salda usług transportowych (1,7 mld zł), pozostałych usług (2,2 mld zł) oraz podróży zagranicznych (0,9 mld PLN), podał także NBP.