"Założenie jest takie, że [wzrost] poziomu ściągalności w 2018 roku wyniesie 8 mld zł, około 6 mld zł w 2019 r. i około 4 mld zł w 2020 r. To jest taki cel dla Ministerstwa Finansów" - powiedział Skiba podczas konferencji prasowej.

W aktualizacji programu konwergencji przedstawiony zostanie kolejny pakiet działań, uszczelniający system podatkowy w latach 2017-2018 oraz przedstawione kierunki na lata 2019-2020.

Na ten rok celem resortu jest poprawa ściągalności podatków o 10 mld zł, ale według ostatnich wypowiedzi jego przedstawicieli cel ten może zostać przekroczony.