Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego warte 5,36 mld zł na koniec III br.Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego wyniosła 5,36 mld zł pod koniec marca 2017 r. poinformował bank. PKO Bank Hipoteczny zajął tym samym pozycję lidera pod względem wolumenu wyemitowanych listów zastawnych - po dwóch latach działalności operacyjnej.

"Bardzo cieszy nas, że w ciągu dwóch lat zostaliśmy liderem rynku, który w Polsce narodził się 20 lat temu. Nie byłoby to możliwe bez zmian ustawodawczych. Przyspieszenie rozwoju rynku listów zastawnych nastąpiło wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, 1 stycznia 2016 roku. Zwiększyła ona bezpieczeństwo inwestorów i poszerzyła ich krąg, co przełożyło się na wzrost zainteresowania inwestowaniem w tego typu instrumenty" - powiedział prezes PKO BH Rafał Kozłowski cytowany w komunikacie.

PKO Bank Hipoteczny przeprowadził dwie emisje denominowanych w złotych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, a także pierwszą w historii polskiego rynku benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości nominalnej 500 mln euro. Od początku 2017 roku Bank wyemitował listy zastawne o łącznej wartości 2,7 mld zł, w tym w euro o wartości nominalnej 525 mln euro, przypomniano również w komunikacie.

Agencja Moody's w grudniu 2015 roku nadała Programowi Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego rating na poziomie Aa3 – najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Został on odzwierciedlony w raporcie agencji z 22 marca 2017 r.

Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych i stanowią jeden z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie. Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zabezpieczone są wyłącznie złotowymi kredytami mieszkaniowymi.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.

(ISBnews)