Liczba bezrobotnych w marcu wyniosła 515 tys. wobec 516 tys. w poprzednim miesiącu.

Stopę bezrobocia na poziomie 2,9 proc. w marcu odnotowały jeszcze Czechy.