Zysk netto Pfleiderer Group wzrósł r: r do 10,36 mln euro w I kw. 2017 r.Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Pfleiderer Group odnotowało 10,36 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,28 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,44 mln euro wobec 2,65 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 252,41 mln euro w I kw. 2017 r. wobec 215,52 mln euro rok wcześniej.

"Przychody były na poziomie 252 410 tys. euro, czyli wzrosły o 17% r/r. Wschodnia część grupy przyniosła 72 240 tys. euro, podczas gdy część zachodnia uzyskała dwukrotnie więcej, osiągając przychody za I kw. 2017 r. w wysokości 180 170 tys. euro (wyłączając przychody wewnątrzgrupowe). Spadek przychodów do jednostek trzecich (bez wewnątrzgrupowych) części wschodniej o 8% r/r wynika z presji na cenę sprzedaży i obniżenia popytu na płyty HDF ze strony IKEA. Wzrost marży ze sprzedaży ogółem r/r wyniósł 12% i podążał za wzrostem przychodów ze względu na wzrost r/r udziału sprzedanych produktów o wartości dodanej, który częściowo znetowany został przez presję na ceny. W rezultacie marża zysku brutto Grupy podwyższyła się z poziomu 21,0% w I kw. 2016 r. do 23,6% w I kw. 2017 r." - czytamy w raporcie.

Prezes Michael Wolff zaznaczył w liście do akcjonariuszy, że udział produktów o wartości dodanej osiągnął w I kw. br. poziom 67%.

"Grupa Pfleiderer osiągnęła silny wzrost wolumenów we wszystkich segmentach działalności wynoszący +16,3 mln euro, poparty silnym popytem segmentu meblarskiego i budowlanego. Jednak ceny sprzedaży w porównaniu z I kwartałem 2016 roku spadły o dalsze 10,3 mln euro. Niemniej jednak zdołaliśmy utrzymać dotychczasowy poziom marży dzięki wzrostowi wolumenów" - napisał Wolff.

Dynamiczny wzrost przychodów wiązał się z wyższymi kosztami - koszty dystrybucji wzrosły o 44% r/r w I kw. 2017 r. W związku z dyscypliną kosztową, koszty ogólne i administracyjne były stabilne w I kw. 2017 r. w ujęciu r/r. Ogółem koszty te osiągnęły w I kw. 2017 r. poziom 47 030 tys. euro, co stanowi 18,6% kwartalnych przychodów w stosunku do poziomu z roku obrotowego 2016. Koszty nadzwyczajne prezentują zdarzenia jednorazowe związane z procesem restrukturyzacji i integracji w Grupie wynosiły 3 140 tys. euro w I kw. 2017 r. i 13 487 tys. euro w I kw. 2016 r., podano także w raporcie.

"Pomimo to wynik grupy kapitałowej na działalności operacyjnej osiągnął poziom 12 438 tys. euro, co oznacza czterokrotny wzrost w stosunku do I kw. 2016 r. Segment Wschodni wniósł 2 965 tys. euro, tj. 32% więcej w ujęciu r/r. Segment Zachodni wniósł 9 111 tys. euro do EBIT grupy za I kw. 2017 r." - czytamy dalej.

Raportowana EBITDA Grupy wyniosła 30,8 mln euro w I kw. 2017 r. wobec 20,4 mln euro rok wcześniej (saldo I kwartału 2016 r. zawiera pierwsze 19 dni stycznia, EBITDA za I kwartał 2016 bez pierwszych 19 dni wyniosła 19,3 mln euro).

"Należy jednak pamiętać, ze w I kwartale 2016 r. uwzględnione zostały koszty poniesione w związku z procesem odwrotnego przejęcia oraz utworzeniem JEDNEGO Pfleiderera. Marża EBITDA osiągnęła poziom 12,2%, co było zgodne z naszymi oczekiwaniami. Na poziomie porównywalnym znormalizowana EBITDA w I kwartale 2017 r. wyniosła 33,9 mln euro i ukształtowała się na tym samym poziomie co w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dodatkowa marża wynikająca ze wzrostu wolumenów w pełni zrekompensowała niższe ceny sprzedaży. Grupa podąża we właściwym kierunku, aby osiągnąć założone cele w 2017 roku" - napisał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 4,41 mln euro wobec 6,85 mln euro zysku rok wcześniej.

Grupa Pfleiderer (d. Pfleiderer Grajewo) to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)