Zysk netto Neuki spadł r: r do 30,69 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Neuca odnotowała 30,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 35,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych, w I kw. 2017 r. skorygowany zysk z działalności operacyjnej spadł o 2% natomiast skorygowany zysk netto utrzymał się na zbliżonym poziomie jak w I kw. 2016 r. i wyniósł 35,2 mln zł" - podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 39,18 mln zł wobec 45,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1999,06 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 1859,14 mln zł rok wcześniej.

"Rentowność sprzedaży brutto w I kw. 2017 r. wyniosła 9,68% czyli utrzymała się na porównywalnym poziomie do analogicznego okresu roku ubiegłego. Koszty sprzedaży w I kw. 2017 r. wyniosły 103,4 mln PLN i były wyższe od kosztów sprzedaży w I kw. 2016 r. o 19%. Koszty ogólnego zarządu wyniosły 44,9 mln PLN (wzrost o 3% w stosunku do I kw. 2016 r.). Wzrost w I kw. 2017 r. kosztów działalności jest efektem m.in.: rozpoczęcia projektów realizowanych w nowych obszarach biznesowych, - presji na wzrost wynagrodzeń, w tym wzrost stawki minimalnej, - kosztów dostosowania procesów biznesowych do Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych"- czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 6,65 mln zł wobec 9,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny udział spółek z Grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego w I kw. 2017 r. wyniósł 29,1%.

"W pierwszych trzech miesiącach 2017 r. intensywnie pracowaliśmy nad pozycją rynkową, zwiększając organicznie nasze udziały do ponad 29%. Wzmocniliśmy nasze miejsce w segmencie aptek niezależnych, gdzie mamy już 32% udziałów. Źródłem sukcesów Grupy w tym obszarze jest systematycznie poprawiająca się jakość obsługi klienta. Potwierdzają to dane z raportów niezależnej firmy badawczej IMS Health, w których NEUCA osiąga najlepsze wyniki wśród trzech największych dystrybutorów farmaceutyków w zakresie satysfakcji klienta. To dobry prognostyk i motywator, by jeszcze bardziej poprawiać nasz serwis, jak również zwiększać ofertę dla indywidualnych farmaceutów" - napisał prezes Piotr Sucharski w liście do akcjonariuszy.

Sprzedaż marek własnych - Apteo, Genoptim i Cera+ w I kwartale nadal rosła w dwucyfrowym tempie, pomimo zwiększającej się co roku bazy.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2016 r. wyniósł 29,4%.

(ISBnews)