"Wszystkie wymagane zgody oraz inne warunki, od których uzależniona była finalizacja zostały spełnione. Między innymi doszło do podpisania ramowej umowy franczyzowej z Pizza Hut Europe Sarl (US Branch), zgodnie z którą AmRest jako wyłączny master-franczyzobiorca nabył prawa do udzielania na rzecz osób trzecich franczyzy (tzw. subfranczyza) na prowadzenie restauracji Pizza Hut typu Express oraz Delivery (pizza z dostawą) we Francji oraz Monako, przy zachowaniu określonego udziału lokali prowadzonych bezpośrednio przez spółkę" - czytamy w komunikacie.

Ramowa umowa została zawarta na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia po spełnieniu określonych warunków. W ramach ograniczenia kosztów budowania skali biznesu, wprowadzono mechanizm obniżający opłaty ponoszone przez AmRest na rzecz franczyzodawcy, przy założeniu, że spółka spełni określone warunki zawarte w ramowej umowie, podano także.

"Po wejściu w życie ramowej umowy AmRest jest zobowiązany do otwierania i prowadzenia restauracji Pizza Hut typu Express oraz Delivery zgodnie z ustalonym planem rozwoju, który zawiera minimalną liczbę otwarć w poszczególnych latach obowiązywania umowy. Jeśli AmRest nie wypełni obowiązków wynikających z planu rozwoju, PH Europe będzie uprawniona do podniesienia zredukowanych opłat lub do rozwiązania ramowej umowy. Intencją AmRest jest otwarcie na rynku francuskim ponad 150 restauracji Pizza Hut w okresie 5 lat" - podsumowano w komunikacie.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)