"Zarząd odwołał prognozę, gdyż nie zostały spełnione następujące założenia do prognozy wymienione w raporcie bieżącym nr 85/2016:

- uruchomienie kredytu eksportowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4,6 mln euro,

- planowane nakłady inwestycyjne na poziomie 9,35 mln euro, tj. a) etap I - 5,25 mln euro oraz b) etap II – 4,1 mln euro,

- koszt amortyzacji przyjętej na podstawie aktualnego stanu środków trwałych, uwzględniając przewidziane do zamknięcia zadania inwestycyjne w roku 2017 oraz w latach 2019-2020,

- uwzględnienie odsetek od rat kredytowych" – czytamy w komunikacie.

Spółka sporządzi nową prognozę w oparciu o zaktualizowane założenia, podano także.

W grudniu 2016 r. Bumech podał, że Bumech prognozuje zysk netto z realizacji kontraktu na wydobycie boksytu w Czarnogórze na 1,83 mln euro w 2017 r., 3,03 mln euro w 2018 r., 3,96 mln euro w 2019 r., 4,47 mln euro w 2020 r. i 4,8 mln euro w 2021 r., zysk operacyjny na poziomie 2,42 mln euro w 2017 r., 3,86 mln euro w 2018 r., 4,98 mln euro w 2019 r., 5,63 mln euro w 2020 r. i 6,02 mln euro w 2021 r., EBITDA na odpowiednio 2,79 mln euro, 4,23 mln euro, 5,51 mln euro, 6,21 mln euro, 6,61 mln euro, a przychody na odpowiednio 7,28 mln euro, 8,93 mln euro, 11,93 mln euro, 14,33 mln euro i 14,93 mln euro.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)