Plan ten jest częścią proponowanego budżetu dla Pentagonu, który wynosi 639,1 mld dolarów. Plan reorganizacji i zamykania baz (Base Realignment and Closure - BRAC) w 2021 roku wymaga zatwierdzenia przez Kongres.

Podobne inicjatywy zgłaszano w okresie prezydentury Baracka Obamy, nie wzbudziły one jednak zainteresowania ani nie zyskały aprobaty. Wielu członków Kongresu przeciwstawia się BRAC ze względu na potencjalne szkody, które mógłby wyrządzić społecznościom mieszkającym w pobliżu baz wojskowych.

Jednak projekt budżetu pokazuje, że infrastruktura wojskowa ministerstwa obrony jest o 20 proc. większa niż jest to potrzebne do efektywnego działania. Pentagon szacuje, że wprowadzenie BRAC mogłoby dać oszczędności rzędu 2 mld dolarów rocznie.

John Roth, kontrolujący finanse Pentagonu, uważa, że aby wprowadzić plan w życie w roku 2021, planowanie musi rozpocząć się już w tym roku. „Teraz prosimy jedynie o nadanie kompetencji (...) bez tego nie możemy nawet dokonać szczegółowych analiz planu” - powiedział.

Kongres po raz ostatni wydał Pentagonowi zgodę na BRAC w 2005 roku. Była to największa i najbardziej kosztowna operacja tego typu. W jej rezultacie zostało zamkniętych 25 baz i instalacji wojskowych w USA, a wiele więcej zrestrukturyzowano. Poprzednie BRAC były zatwierdzane w latach 1988, 1991, 1993 i 1995.

W 2005 roku zakładane koszty przeprowadzenia BRAC wynosiły 21 mld dolarów, a w rzeczywistości wyniosły 35 mld dolarów. Roth podał, że szacunkowe oszczędności powstałe z jego wprowadzenia to 12 mld dolarów rocznie.

Roth argumentuje, że zaoszczędzone środki mogą zostać przeznaczone na szkolenia, zakup nowego sprzętu i konserwację starego oraz odbudowywanie militarnej gotowości, która została nadwerężona przez prowadzone w ciągu ostatnich 16 lat wojny.

Niektórzy członkowie Kongresu z obydwu partii politycznych (John McCain i Jack Reed) zasygnalizowali otwartość w sprawie zatwierdzenia BRAC. Adam Smith z Partii Demokratycznej zasiadający w Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów także wspiera BRAC i przedstawił w tym roku propozycję ustawy, na mocy której Pentagon sam decydowałby o BRAC.

Z Waszyngtonu Joanna Korycińska (PAP)